Käyttöehdot

Yleistä

Hei, löysit tämän tekstin Kaksinkaunis.fi (Palvelu/Palveluntarjoaja) internet-sivustolta. Käyttääksesi sivustoa sinun (Asiakas) tulee hyväksyä seuraavat käyttöehdot ja sitoutua noudattamaan niitä.

Millainen palvelumme on

Palvelumme on suunnattu eritoten liikuntarajoitteisia varten. Palvelumme pyrkii saattamaan ihmisiä yhteen sekä helpottamaan yhteyksien luomista erilaisten rajoitteiden kanssa elävien välille sekä niille, joille toisen rajoite ei ole esteenä parisuhteelle. Palvelumme on luotettava sekä täysin ilmainen. Palvelun hyödyntäminen edellyttää rekisteröitymistä sekä jäsenehtojen hyväksymistä.

Sopimus

Sopimus tulee Palveluntarjoajan sekä Asiakkaan taholta voimaan, kun Asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä hyväksynyt jäsenehdot.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaan tunnistautuminen palveluun

Asiakkaalle annetaan rekisteröinnin yhteydessä henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, jotka asiakas sitoutuu pitämään huolellisesti tallessa ja salasanan henkilökohtaisena tietonaan. Asiakkaalla on vastuu siitä ettei salasana päädy ulkopuolisen tietoon. Asiakkaan vastuuseen kuuluvat tapahtumat, joita kaksinkaunis.fi-sivustolla tehdään Asiakkaan henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Oikeus käyttää palvelua

Asiakas on oikeutettu käyttämään palvelua tähän sopimukseen kirjattujen ehtojen ja lain mukaisesti.

Oikeus rekisteröityä

Rekisteröityäkseen Asiakkaaksi, Asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias.

Asiakkaan vastuu laitteistaan ja palvelun käytöstä

Asiakkaan omalle vastuulleen jää se, että hän palvelua käyttäessään ei aiheuta muille käyttäjille häiriötä, eikä loukkaa käyttäjien, palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen oikeuksia. Asiakas myös vastaa omien laitteidensa toimintakunnosta siten, etteivät ne aiheuta häiriötä muille käyttäjille taikka palveluntarjoajalle.

Asiakkaan vastuu itse tuottamastaan sisällöstä

Asiakas vastaa itse siitä, että hänellä on oikeus palvelussa käyttämiinsä valokuviin. Palveluntarjoajalla on myös oikeus poistaa kuva taikka muu Käyttäjän tuottama sisältö, mikäli Palveluntarjoaja sen katsoo aiheelliseksi. Sisällöllä tarkoitetaan sisältöä, jonka asiakas itse tuottaa kaksinkaunis.fi-sivustolle, kuten profiilikuva ja profiilissaan/ilmoituksessaan näkyvät tekstit. Asiakas sitoutuu siihen, ettei tallenna palveluun aineistoa, joka on lain taikka hyvän tavan vastaista. Asiakas sitoutuu myös siihen, ettei hän levitä palvelun kautta taikka palvelussa tekijänoikeudella suojattua tai mitään muutakaan suojattua aineistoa ilman tekijän lupaa. Mikäli Asiakkaan tuottama sisältö aiheuttaa riitaisuuksia, vastaa Asiakas itse niistä aiheutuvista korvauksista ja kustannuksista.

Asiakkaan vastuu maksuista

Kaksinkaunis.fi Palvelun Palveluntarjoaja ei pyydä asiakkaalta maksua palvelun käytöstä. Asiakas kuitenkin vastaa itse omista käyttömaksuistaan kolmansille osapuolille, joihin kuuluu mm. internet-käyttömaksut.

Asiakasta koskevia muita ehtoja

Seksipalveluiden välittäminen ja myynti on kiellettyä. Sisältömateriaali, joka voidaan tulkita pornografiaksi, uhkaukseksi, kunnianloukkaukseksi on Palvelussamme kiellettyä. Kaupallisten palveluiden linkittäminen ilman Palveluntarjoajan lupaa on kiellettyä. Palvelussamme ei saa ilmoittaa kenenkään yhteystietoja ilmoitusteksteissä eikä valokuvissa. Palvelu on suojattu Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaisesti. Asiakas hyväksyy sen, että Palveluntarjoajalla on oikeus korvauksetta poistaa tai muokata mitä tahansa kaksinkaunis.fi -Palvelun sisältöä. Miäli Asiakas loukkaa toisen osapuolen oikeuksia, on Asiakas tästä itse vastuussa toiselle osapuolelle. Palveluntarjoajan vastuualueeseen ei kuulu Asiakkaiden/muiden käyttäjien toiminta. Asiakas ei saa linkittää palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen. Asiakas vastaa itse omasta turvallisuudestaan palvelua käyttäessään sekä palvelun kautta löytyneiden uusien kontaktien myötä.

Tietoturva:

Asiakas ymmärtää, että internet on avoin maailmanlaajuisesti, ja toimintaympäristönä internet voi muodostaan riskin nykyisissä tietojärjestelmissä. Asiakas vastaa itse omasta tietoturvastaan.

Palveluntarjoajan oikeudet

Tietojen luovuttaminen viranomaisille

Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Käyttäjän tiedot poliisille tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa tapauksissa, joissa epäillään Asiakkaan syyllistyneen rikokseen.

Profiilin tarkastus

Palveluntarjoajan oikeuksiin kuuluu profiilin sekä ilmoituksen tarkastus, muuttaminen tai kieltäminen ja poistaminen. Palveluntarjoajan velvollisuuksiin nämä asiat eivät kuitenkaan kuulu. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Asiakkaalta palvelun käyttö mikäli Palvelua käytetään Palveluntarjoajan taikka viranomaisen mielestä hyvän tavan vastaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa mitä tahansa Palvelussa olevaa materiaalia, kun on kyse teknisen ongelman selvittämisestä taikka Palvelun väärinkäyttöön liittyen. Mikäli asiakas käyttäytyy Palveluntarjoajan mielestä sopimattomasti, on Palveluntarjoajalla oikeus poistaa Asiakas palvelusta.

Palveluntarjoajan oikeus muuttaa palvelun sisältöä

Miläli Asiakkaan muokkaamat tiedot Palvelussamme rikkovat pavelun jäsenehtoja, on Palveluntarjoajalla oikeus muokata palvelun sisältöä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnusta, josta Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa asiakkaalle sähköpostilla. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelu.

Palveluntarjoajan vastuut ja velvollisuudet:

Vastuu sisällöstä

Palveluntarjoaja vastaa itse tuottamansa sisällön laillisuudesta sekä pyrkii luomaan palvelusta mahdollisimman korkealaatuisen, mutta ei takaa miltään osin palvelun toimintavarmuutta ja tietoturvaa.

Vastuu palvelun sisältämistä tiedoista

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun kautta saavutettavien tietojen luotettavuudesta tai oikeellisuudesta.

Vastuu järjestelmän toimivuudesta

Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten ongelmien vuoksi tapahtuvien tietojen katoamisesta tai muuttumisesta.

Tietoturva

Palveluntarjoajalla on pyrkimys huolehtia, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei ole vastuussa niiden puutteista eikä tietoturvariskien Asiakkaille aiheuttamista vahingoista. Palvelumme ei vielä käytä HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) -protokollaa, joka on yhdistelmä HTTPS ja TLS/SSL-protokollasta, jota käytetään tiedon suojattuun siirtoon webissä.

Tietosuoja

Tietojen käyttö

Tietoja käytetään vain Palvelun sisäisissä toiminnoissa ja tilastollisissa tutkimuksissa.

Tietojen rekisteröinti

Asiakkaan itsensä rekisteröinnin yhteydessä antamat tiedot, ilmoituksen luonnin myötä lähettämät tiedotm IP, sekä osa deitti- ja chat-viesteistä tallennetaan tietokantaan siiheksi asti kunnes käyttäjä poistaa profiilinsa. Tärkein syy IP:n tallentamiseen on se, että voimme sulkea epäasiallisen käyttäjän palvelun ulkopuolelle.

Evästeet

Sivustomme hyödyntää evästeiden käyttöä ja vastaavia tekniikoita sivustolla olevien palvelujen mahdollistamiseksi. Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistetapojen käytön selaimensa asetuksista, mutta evästeiden estäminen vaikuttaa palvelumme toimivuuteen.

Palvelun sisältämä aineisto

Palveluntarjoajan luoman aineiston omistus- ja muut oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle.